ALAMOS GOLD INC. İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü in Etili, Turkey

Alamos Gold Inc. Hakkında: Alamos, Kuzey Amerika'da farklı üretim yöntemleri ile üretim yapmakta olan üç adet işletme madenine sahip Kanada merkezli orta ölçekli bir altın üreticisidir. Bu madenlere, Kuzey Ontario, Kanada'daki Young-Davidson madeni ve Meksika, Sonora Eyaleti'ndeki Mulatos ve El Chanate madenleri dahildir. Şirket ayrıca, Meksika, Türkiye, Kanada ve Amerika'da araştırmadan başlayarak geliştirme aşamalarını içeren projeleri ile önemli bir maden portföyüne sahiptir. 1.300'den fazla kişiye istihdam sağlayan Alamos, sürdürülebilir geliştirmenin en yüksek standartlarını benimsemektedir.

Görev: İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü

Bağlı Olduğu Pozisyon: Projeler Direktörü

Göreve Genel Bakış: Çanakkale, Türkiye'de yerleşik bu pozisyon, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSGÇ) Müdürü, endüstriye yönelik en iyi uygulamaları kullanarak, tesis ve maden için profesyonel liderlik ve yönetim sağlar. İSGÇ Müdürü, iş sağlığı, güvenliği ve çevre programlarına uyumun sağlanmasından ve operasyonlar, destek grupları ve üst düzey yönetim arasındaki koordinasyonun yerine getirilmesinden sorumludur. Görev, Şirketin temel bir değeri olarak iş güvenliğini güçlü ve ciddi bir taahhüt olarak ele alır ve geçerli tüm T.C. İş güvenliği ve Çevre mevzuat ve yönetmeliklerine, Alamos Gold İSGÇ uygulamaları, prosedürleri ve programlarına uygunluğunu sağlar.

Temel Sorumluluklar:

 • Tüm çalışanları iş sağlığı, güvenliği ve çevre konularında sorumlu tutan bir kültür inşa etmek;

 • Proje uygulama güvenliği, sağlığı ve çevre programlarını hayata geçirmek;

 • Mevzuata ve ortaya çıkabilecek yeni koşul ve mevzuat değişikliklerine ayak uydurmak, maden yasaları düzenleyici kurumlarla birlikte hareket etmek;

 • Proje personeli ve yükleniciler tarafından kullanılmak üzere, kaza nedenleri ve iş sağlığı ve çevreye yönelik tehlikeler hakkında çalışmalar ve analizler hazırlamak;

 • Tüm iş güvenliği seviyeleri ve çevre eğitimleri, gürültü, su kalitesi, toz gibi her türlü çevresel konularının izlenmesi dahil olmak üzere, tesis ve madenlerin, tüm T.C. İş güvenliği ve Çevre mevzuat ve yönetmeliklerine, şirket iş güvenliği politika ve prosedürlerine uygun olmalarından sorumlu olmak;

 • Potansiyel güvensiz koşulları bildirmek; güvensiz koşulların düzeltilmesinde yardımcı olmak; kaza soruşturmalarını yönetmek;

 • Tesis ve maden yaralanmalarının, kaza sonrası ilgili kök nedenlerinin araştırılması, yıllık sağlık taramalarının ve çalışanların tazminat taleplerinin yönetimini denetlemek;

 • Şirketin, yönetim ve çalışanları içeren davranış temelli iş güvenliği programını desteklemek ve teşvik etmek;

 • İnşaat, devreye alma, ilerleme ve işletim aşamalarında hava, su, tehlikeli atık, evrensel atık, atık gömme yönetimi ve sızıntı önleme dahil, çevreyi korumak için tesis ve madenin, tüm yasal, düzenleyici ve kurumsal prosedürlere uygun olmasından sorumlu olmak;

 • Tüm tesis ve maden çalışanları için derinlik ve çeşitlilik sağlayan eğitim programları geliştirmek ve bunların gerçekleşmelerine olanak sağlamak için İnsan Kaynakları ve Operasyon bölümleriyle birlikte çalışmak; Eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarını belirlemek, planlar geliştirmek ve bu ihtiyaçları karşılamak için performans ölçütleri oluşturmak ve istenilen sonuçların elde edilmesini sağlamak için devam eden ölçme araçları sağlamak;

 • Kritik risk doğrulamaları, iş güvenliği toplantıları ve iş güvenliği etkileşimleri gerçekleştirmek gibi liderlik becerileri konusunda rehberlik ve koçluk yapmak üzere bölüm başkanları ile birlikte çalışmak;

 • Gereken diğer görevleri yerine getirmek.

Beceri, Bilgi, Yeterlilik ve Tecrübe:

 • Maden mühendisliği, çevre mühendisliği veya ilgili alanlarda lisans derecesi;

 • Madencilik ortamında, özellikle yığın liçi işlemi ve açık ocakta iş sağlığı, güvenliği ve çevre ile ilgili en az 10 yıllık tecrübe.

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri hakkında güçlü bir kavrayış ve tüm iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularında tecrübe sahibi olmak.

 • Farklı disiplinlerden gelen mühendis, yüklenici ve danışmanlar ekibi ile çalışma konusunda tecrübe.

 • Önemli yüzeysel inşaat projeleri için İSGÇ yönetimi ve uygulaması ile ilgili tecrübe tercih sebebidir;

 • Bir inşaat programı için üstün iş sağlığı ve güvenliği sonuçları sağlamak amacıyla, bir EPCM kuruluşu ile birlikte veya yan yana çalışma deneyimi tercih sebebidir;

 • Projenin temel performans göstergelerinin başarılmasını desteklemek için faaliyet ve sonuçlara öncelik verebilme becerisi;

 • Bu görev, çok iyi derecede yazılı ve sözlü iletişim becerileri, profesyonel olarak iletişim sağlayabilme yeteneği;

 • Güçlü organizasyonel ve dokümantasyon becerileri gerektirmektedir.

Tüm adaylara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederken, sadece elemeye kalanlarla iletişim kurulacağını bildirmek isteriz.

Lütfen telefonla aramayınız. Alamos Gold Inc. hakkında daha fazla bilgi almak ya da başvuru yapmak için www.alamosgold.com/careers adresini ziyaret ediniz.

ID: 2017-1388