BD (Becton, Dickinson and Company) Resepsiyonist in Istanbul, Turkey

Job Description Summary

Job Description

Ana Görevler ve Sorumluluklar

 • Santral telefonunu yanıtlamak ve ilgili kişilere yönlendirilmelerinin yapılması

 • Gelen aday ve misafirlerin karşılanmaları ve ilgili kişilere yönlendirilmelerinin yapılması

 • Gelen kargoların teslim alınması, kaydının ve dağıtımının gerçekleştirilmesi için ilgili kişiye iletilmesi

 • Kapı Giriş kartları ile ilgili giriş,yenileme vb. işlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve takibi.

 • Aylık personel doğum günü takviminin her ay sonunda doğru şekilde güncellenmesi ve doğum günü olan personelin yönetim ekibine zamanında bildirilmesi

 • Personel Doğum Günleri için Tema Vakfı Sertifika şiparişlerinin takibi ve tüm personel için yeterli sayıda sertifika bulunmasının sağlanması

 • Doğum günü olan personele Tema Vakfı Sertifikasının zamanında ulaştırılması ve e-posta yoluyla ilgili personelin gününde bilgilendirilmesi

 • İş görüşmeleri için adayların görüşme organizasyonlarının gerçekleştirilmesi (ulaşım, görüşme salonu, görüşme saati, görüşülecek kişiler hakkında bilgilendirmelerin yapılması ve adaylara email yoluyla görüşme detaylarının bildirilmesi)

 • Personel Data Base’nin güncel ve eksiksiz olmasının sağlanması

 • Yeni başlayacak personele evrak listesinin gönderilmesi ve takibinin gerçekleştirilmesi

 • Personelin giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Özel Sigorta evraklarının personelden takibi ve sigorta şirketine ulaştırılması, sigorta şirketinden gelen evrakların teslim alınıp ilgili birimlere iletilmesi

 • İşe yeni başlayacak olan kişilerin işe giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi; Çalışılmakta olan bodro şirketine ve özel sigorta şirketine yeni personel giriş bilgilerinin iletilmesi ve giriş işlemlerinin takibi

 • İşe başlayacak olan herkesin işe giriş evraklarının eksiksiz olmasının sağlanması, sözleşmelerinin hazırlanması, işe giriş esnasında yeni başlayan personele imzalatılması gereken tüm belgelerin imzalatılması.

 • Yeni başlayan personelin zimmet işlemlerinin takip edilmesi, eksiksiz olmasının sağlanması

 • Şirket laptop garanti sürelerinin takibinin yapılması ve değişim günü yaklaşan laptoplar için siparişlerin yurtdışına bildirilmesi ve şirket için onay sürecinin tamamlanmasının sağlanması

 • Yeni personel için laptop siparişlerinin zamanında tedariğinin sağlanması için yurtdışının bilgilendirimesi, ve şirket onay sürecinin tamamlanmasının sağlanması

 • Yeni başlayacak personelin iş sözleşmesinin hazırlanması, personele Davranış kuralları kitapçığı ile doğru hareket standartları kitağçığının imzalatılması ve dosyalanması

 • Talep doğrultusunda toplantı, yemek vb. organizasyonlarının gerçekleştirilmesi

 • Toplantı salonu kullanım takviminin aylar bazında güncellenmesi

 • Talep dorultusunda gelen misafirlere otel, pick-up vb. organizasyonların gerçekleştirilmesi

 • Aylık ticket kart yüklemelerinin her ayın son haftasında gerçekleştilmesi

 • Şirket personeline görev tanımı çerçevesinde destek verilmesi

 • Her yıl check-up hakkı kazanan kişilerin bilgilendirilmesi ve takibinin yapılması ve kullanım durumları hakkında İnsan Kaynaklarının bilgilendirimesi

 • Yönetim Ekibi tarafında belirlenen eğitimlerin yıllık planının İnsan Kaynakları Koordinatörü ile birlikte gerçekleştirilmesi Gereken Nitelikler

 • Üniversite derecesi

 • İyi seviyede İngilizce konuşmak ve yazmak

 • Ofis/departman asistanı olarak en az 1 yıllık deneyim

 • Seyahat edebilmek Mesleki Yetenekler ve Kilit Öneme Sahip Yetkinlikler

 • İş yüklerini öncelik sırasına koyabilme yeteneğine sahip

 • Üst seviyede planlama ve organizasyon yeteneklerine sahip ve çalışkan

 • Çok iyi seviyede kişilerarası iletişim, yazı ve sunum kabiliyeti

 • Takım oyuncusu, aynı anda çok sayıda görevi yerine getirme yeteneğine sahip

 • Gerek takım üyesi gerekse bağımsız olarak çalışabilme

 • Günlük faaliyetlerde karşısına çıkabilecek farklı durumlara uyum sağlama ve müşteri ve çalışan ihtiyaçlarına karşılık verme

 • Belirlenen çerçevede inisiyatif alabilen, kendi kendini motive edebilen ve yaratıcı

 • Şirketi temsil edebilme yeteneğine sahip

Primary Work Location

TUR Istanbul - Rüzgarlıbahçe Mah

Additional Locations

Work Shift

BD is a leading global medical technology company that creates medical technology, devices and laboratory equipment for a variety of needs across the healthcare continuum. At BD, we are looking for candidates who possess passion, innovative solutions and a commitment to our one mission of improving access to groundbreaking medical and biotechnology services for people near and far, delivering state-of-the-art technology and cutting-edge research in the battle to fight and cure infectious diseases. With a global reach that extends across 50 countries worldwide, our network of professionals collaborates on effective measures to deliver enhanced patient quality such as lower health care delivery costs, improved health care and safety, and expanded health care for all. Join our company and see how you can become a part of one global mission to make a difference in human health.