J&J Family of Companies Acuvue Account Manager (Sales Rep) -Vistakon- İZMİR in Turkey

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Türkiye, İZMİR lokasyonun’da görev alacak Acuvue Account Manager (sales rep.) aranmaktadır.

İnsanları birey olarak önemseyerek dünyaya hizmet etmek, 125 yılı aşkın bir süredir Johnson & Johnson çalışanlarımıza ilham kaynağı olmuş ve bir bütün haline getirmiştir. İnsanların sağlığını daha iyi kılan yenilikçi fikirler, ürünler ve hizmetleri, detaylı araştırmalar ve bilimsel çalışmalarla sunuyoruz. Johnson & Johnson Ailesi çalışanları, dünyanın her yerinde her gün milyarlarca insanın yaşamlarına dokunmak için sağlık alanında ortakları ile işbirliği yapmaktadır.

Johnson & Johnson 2015 yılında 70.1 milyar dolarlık cirosuyla tüketici, ilaç ve medikal cihazlar pazarlarına yönelik çalışanlarımız ile dünyanın en kapsamlı ve geniş veri tabanına sahip sağlık ürünleri üreticisi ve ilgili hizmet sağlayıcısıdır. Dünya çapında 265 tane ofisimiz ve yaklaşık 126,500 çalışanımız ile Johnson & Johnson ürünleri her gün milyarlarca insanın yaşamına dokunmaktadır.

Kültürel çeşitliliği öne çıkaran anlayışımız, çalışanlarımızın farklılıklarını kucaklıyor ve bütünsel bir ortamı taahhüt etmektedir. Çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlayan bir şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Şirket kültürümüz, Andımız’ da yer alan ortak değerlerimizle bütünleşmiştir. Çeşitli ve farklı bakış açılarını içeren kültürümüz, çalışanlarımızın iş ve özel yaşamları arasında etkili bir denge kurmalarına yardımcı olmakta ve çevrelerine olumlu etki yapma yönündeki çabalarına da destek olmaktadır.

Pozisyonun Amacı:

· Oftalmolog ve Gözlükçüleri şirketin misyonuna ve misyonuna göre ziyaretler gerçekleştirerek ürünler için talep üretmek

Temel Sorumluluklar:

· Bölgesindeki Hastaneleri, Optikleri ve diğer iş ile ilgili kişileri düzenli ziyaret etmek

· Ziyaret ettiği Oftalmalaog ve Optikçilerle uzun dönemli ilişkiler geliştirmek ve bu ilişkileri koruma

· Oftalmologları temsil ettiği ürün gurubunu reçetelendirme hakkında ikna etmek

· Düzenli olarak bölgesinde Oftalmologlara, Optikçilere ve diğer karar vericilere yöneticisi ile koordine olarak eğitimler düzenlemek

· Kendi bölgesinde Pazar hakkında pazarlama departmanına ve yöneticisine bilgi vermek

· Yeni lansmanı yapılan ürünler hakkında bölgesindeki Oftalmolog Optikçi ve diğer karar vericileri tanıştırmak ve bu ürünlerle ilgili farkındalık yaratmak

· Ürünlerini tanıtmak için gerekli doküman hazırlığını yapmak ulusal veya yerel kongrelere katılmak

· Ürün broşürleri ve demoları kullanarak ürün tanıtımları yapmak

Temel Performans Kriterleri: (Performans Hedefleri)

· Satış hedefleri

· KPI hedefleri

Qualifications

Qualifications:

· Eğitim: Üniversite

· Deneyim:1-3 sene

· Dil:İngilizce (toeic 500)

· Lokasyon:İZMİR

Primary Location

Turkey-Izmir-

Organization

J&J Sihhi Malzeme Consumer Turkey (7347C)

Job Function

Sales

Requisition ID

00001AO4