J&J Family of Companies Satış Eğitim ve Gelişim Uzmanı - Janssen in Turkey

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Türkiye, İstanbul lokasyonun’da görev alacak Satış Eğitim ve Gelişim Uzmanı aranmaktadır.

İnsanları birey olarak önemseyerek dünyaya hizmet etmek, 125 yılı aşkın bir süredir Johnson & Johnson çalışanlarımıza ilham kaynağı olmuş ve bir bütün haline getirmiştir. İnsanların sağlığını daha iyi kılan yenilikçi fikirler, ürünler ve hizmetleri, detaylı araştırmalar ve bilimsel çalışmalarla sunuyoruz. Johnson & Johnson Ailesi çalışanları, dünyanın her yerinde her gün milyarlarca insanın yaşamlarına dokunmak için sağlık alanında ortakları ile işbirliği yapmaktadır.

Johnson & Johnson 2015 yılında 70.1 milyar dolarlık cirosuyla tüketici, ilaç ve medikal cihazlar pazarlarına yönelik çalışanlarımız ile dünyanın en kapsamlı ve geniş veri tabanına sahip sağlık ürünleri üreticisi ve ilgili hizmet sağlayıcısıdır. Dünya çapında 265 tane ofisimiz ve yaklaşık 126,500 çalışanımız ile Johnson & Johnson ürünleri her gün milyarlarca insanın yaşamına dokunmaktadır.

Kültürel çeşitliliği öne çıkaran anlayışımız, çalışanlarımızın farklılıklarını kucaklıyor ve bütünsel bir ortamı taahhüt etmektedir. Çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlayan bir şirket olmaktan gurur duyuyoruz. Şirket kültürümüz, Andımız’ da yer alan ortak değerlerimizle bütünleşmiştir. Çeşitli ve farklı bakış açılarını içeren kültürümüz, çalışanlarımızın iş ve özel yaşamları arasında etkili bir denge kurmalarına yardımcı olmakta ve çevrelerine olumlu etki yapma yönündeki çabalarına da destek olmaktadır.

Pozisyonun Amacı:

 • Şirketin hedeflerine ulaşabilmesi ve şirket içinde gelecekte oluşacak pozisyonları beslemek için satış ekibinin yetkinlik ve performansını yüksek standartlara eriştirmek ve korumak amacıyla eğitim ve gelişim programları tasarlamak ve uygulamak ve sonuçlarını takip etmek

Temel Sorumluluklar:

 • Şirketin tanıtım stratejisine destek vermek amacıyla, eğitim konusunda politika ve prosedürleri belirler, uyulmasını sağlar.

 • J&J uluslararası platformlarda kullanılan en uygun Eğitim çözümlerini, plan ve program çerçevesinde yerel olarak uyarlar, uyarlanmasını sağlar.

 • Yeni eğitim malzemelerinin fonksiyonel gruplara göre ve pratik uygulamalarıyla uyarlamasını yapar ve gerçekleştirir.

 • Şirketin tanıtım hedeflerinin belirlenen stratejilere göre etkin bir şekilde yürümesi için satış ekibine sistematik kurslar ve eğitimler tasarlar ve gerçekleştirir.

 • Yıllık eğitim bütçesini hazırlar, gerçekleşmeleri sağlar, analizlerini yapar ve raporlar.

 • Satış ekibinin ihtiyaçlarına özel süreçler ve araçlar geliştirilmesi konusunda beraber çalışır.

 • Sahada gerek görüldüğünde ikili ziyaretlerle Ürün Uzmanının kişisel gelişimleri izler, performans hedeflerine uygun olarak koçluk/danışmanlık yapar, sonuçları Bölge Müdürü ve Satış Müdürü ile paylaşır.

 • Eğitim ve gelişim konusunda üçüncü kişi/firmaların seçimini yapar, yapılan kontrat ve sözleşmeleri takip eder, anlaşma-dahilinde işin tamamlanmasını sağlar.

 • Janssen Türkiye Satış Akademisini ve ilgili basamaklarını yönetir ve günün ihtiyaçlarına göre günceller

 • Şirketin kullandığı Gelişim Sisteminin Gelişimsel Koçluk / Danışmanlık ve Eğitim modüllerinin sorumlusu olarak sistemi yönetir, ihtiyaçlara göre geliştirir ve günceller.

 • Şirketin Satış ekibine verdiği temel eğitimlerin verilmesi,sonuçlarının takip edilmesi

 • Bölge Müdürlerin gelişim süreçlerinin organize edilmesi ve saha da Danışmanlık verilmesi

Nitelikler

Yetkinlikler:

 • Eğitim: Üniversite Mezunu olması

 • Deneyim:4-5 yıl satış ekiplerinin eğitimi konusunda tecrübeli

 • Dil:İngilizce

 • Lokasyon:İstanbul

 • Lokasyon değişikliği:

Birincil Yer

Türkiye--

Organizasyon

J&J Sihhi Malzeme Pharma Turkey (7347P)

İş

Satis Egitim

Requisition ID

000018CE